Logo
Çağ Üniversitesi

ABOUT US

The South Security School (SSC) is a ‘’Regional Security Studies Research and Application Center’’ which was established and operated as a part of Çağ University. This center aims to carry out security analysis and investigations of Turkey, the region in which its located and the rest of the world's regions by considering juristical, political, economic, social and cultural components. For this purpose, there are six research/examination fields that have been established within SSC to examine:

Middle East

Asia-Pacific

►  Africa

►  Europe

►  Caucasian-Eurasian

America

The SSC follows developments in those regions on a 24/7basis. In addition, there is a Terrorism Research and Examination Field  and Cyber Security Research Examination Field that were established to examine and analyze terrorism and cyber security issues. In this context SSC; closely monitors the events and developments affecting the world security agenda and presents the information produced as a result of the studies to the attention of all local and foreign interested parties. To this end, South Security School shares its studies with the local and foreign public by conferences, panels and symposiums. In addition, the magazine which is published annually and a security news bulletin which is published monthly and the analysis bulletin and articles about important events affecting the world security agenda shared information with the public. South Security School which is a pioneer center in its region with its studies and principles, is an important knowledge and thought center that deals with and reviews the world security agenda and its reflections, with expert lecturers and ‘Young Diplomat’ candidates of Çağ University.

Hakkımızda

Çağ Üniversitesi bünyesinde kurulan ve faaliyet gösteren Güney Güvenlik Okulu (South Security School – SSC) bir ‘’Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’dir. Merkez, kurulmuş olduğu 2013 yılından bugüne kadar; küreselleşen dünyada ülkemizin, ülkemizin içerisinde bulunduğu bölgenin ve dünyanın geri kalan diğer bölgelerinin güvenlik merkezli analiz ve incelemelerini, hukuksal, siyasal, ekonomik ve kültürel bileşenleri de göz önünde bulundurarak gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaçla merkez bünyesinde:

Ortadoğu

►  Asya-Pasifik

►  Afrika

►  Avrupa

Kafkaslar-Avrasya

►  Amerika

Bölgelerini incelemek ve bu bölgelerde ki gelişmeleri 7 gün 24 saat esasıyla takip etmek için 6 adet araştırma/inceleme masası oluşturulmuştur. Bunlara ek olarak Terörizm ve Siber Güvenlik konularını incelemek ve analiz etmek amacı ile Terörizm Araştırma ve İnceleme Masası ve Siber Güvenlik Araştırma ve İnceleme Masası kurulmuştur. Bu bağlamda merkez, dünya güvenlik gündemine etki eden olay ve gelişmeleri yakından takip etmekte ve çalışmalar sonucunda üretilen bilgileri konuya ilgi duyan yerli ve yabancı bütün herkesin dikkatine sunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Güney Güvenlik Okulu gerçekleştirdiği konferanslar, paneller ve sempozyumlar ile ele aldığı konuları yerli ve yabancı kamuoyu ile paylaşmaktadır. Ek olarak merkez bünyesinde yıllık olarak yayımlanan dergi, aylık olarak yayınlanan güvenlik haberleri bülteni ve dünya güvenlik gündemine etki eden önemli olayları konu alan analiz bültenleri ve makaleleri ile üretilen bilgi kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Çalışmaları ve ilkeleri ile bölgesinde öncü bir merkez olan Güney Güvenlik Okulu, bünyesinde faaliyet gösteren uzman öğretim görevlileri ve Çağ üniversitesinin ‘Genç Diplomat’ adayı öğrencileri ile dünya güvenlik gündemini ve yansımalarını ele alan ve yorumlayan önemli bir bilgi ve düşünce merkezidir.